غلامحسین نامی، نقاش معاصر: حضور در محافل بین‌المللی نقاشان ایرانی را از انزوا خارج کرد

غلامحسین نامی، نقاش معاصر گفت: "در زمینه نقاشی با هفتاد سال سابقه غنی رو به رو هستیم که این قدمت از دوران حکومت صفویان آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. " غلامحسین نامی " - نقاش معاصر و مدرس رشته نقاشی، در گفت وگو با خبرنگارتجسمی "مهر"، با اعلام این مطلب گفت : درسال های 1320 شعر، موسیقی، ادبیات ونقاشی ما متاثر از دنیای غرب بود. این تاثیر حتی پیش ازدهه بیست همان طور که اشاره کردم از دوره حکومت صفویه شروع شد . دلیلش هم وجود ارتباطات تجاری - سیاسی با کشورهای اروپایی بود که در زمان این حکومت انجام می شد.
وی افزود: به این ترتیب نقاشان نیز با هنر اروپایی ها و به خصوص هنر نقاشی رنسانس آشنا شدند . نقاشی ایران با پشت سرگذاشتن تحولات فراوان به یک سیر تکاملی که امروز شاهد آن هستیم، دست یافت . درواقع اگر امروز هنرنقاشی ما به قوام وتکامل رسیده است، تماما به یمن پیشینه نقاشی درسالهای قبل است. درسالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی ، به جز نقاشانی که در زمینه مسائل انقلاب کارمی کردند، اتفاق مهمی به وقوع نپیوست. دراین سالها به دلیل تحولات اجتماعی ، گالری ها تعطیل و هنرمندان کارخود را متوقف کردند.
" نامی " تصریح کرد: به دنبال یک وقفه ده ساله که درهنر ما به وجودآمد، نسل جوان ومستعدی درحیطه نقاشی پدید آمدند که توانستند فعالیت های چشمگیری دراین زمینه انجام دهند. بنابراین روند هنرامروز به لحاظ کیفی ، بیشترمتکی بردیدگاه ها و حرکت های هنری دوران قبل از انقلاب و اوایل انقلاب بوده است.
این نقاش پیشکسوت در پاسخ به این پرسش خبرنگار تجسمی "مهر" که نقاشان امروز چقدر در این رشته به موفقیت دست یافتند گفت : امروز شاهد فعالیت های چشمگیری دررشته نقاشی هستیم و یکی از دلایل این رشد ونمو را می توان وجود نقاشان پیشکسوت دانست. درطی هشت سال گذشته به دلیل عدم توجه به وضع هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی، هنرایران به خصوص نقاشی ما درورطه تکرار افتاده بود. چه بسا استعدادهایی که درطی این هشت سال می توانستند به رشد مطلوبی دست یابند، اما به دلیل اینکه فضای مطلوبی را برای خلق آثار خود نمی دیدند، درانزوا به سربردند و نتوانستند در نمایشگاه های بین المللی حضور یابند. اما با ایجاد تحول در مدیریت موزه هنرهای معاصرتهران در سالهای اخیر، فعالیت های موثری درزمینه هنرنقاشی صورت گرفت. شرکت کردن هنرمندان درسطوح بین المللی، نمایش آثار نقاشان در نمایشگاه های جهانی و ... از جمله این فعالیت ها بود.
وی افزود: پس از سمیع آذر نیز حسینی راد که خود یکی از علاقمندان به حیطه هنرهای تجسمی است، توانست سیر فعالیت های سمیع آذر را دنبال کند. برگزاری نمایشگاه جنبش هنر مدرن که نمایشگاهی مقطعی ولی مهم است، از فعالیت های تاثیرگذار حسینی راد است.
"غلامحسین نامی" درنمایشگاه جنبش هنرمدرن که اخیرا درموزه هنرهای معاصرتهران ،برپاشده است سه اثرارائه داده است . یکی از این سه اثر" قبربی نشان " نام دارد که یک کار سه لته ای است.
" نامی " درسال 1315 به دنیا آمد . وی دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه هنرهای زیبای تهران و کارشناسی ارشد از دانشگاه ویسکانسین آمریکا است. شرکت درنمایشگاه های هنرمدرن ایران، کلمبیا، فستیوال بین المللی نقاشی کانی سورمر فرانسه ؛ نمایشگاه گنج و گسترده گروه آزاد نقاشان و مجمسه سازان، دومین بی ینال نقاشی ایران و بیش ازچهل نمایشگاه انفرادی از نقاط مثبت در کارنامه هنری "غلامحسین نامی" است.

Design by K. Nami | 2010