غلامحسین نامی: دین یکی از دغدغه های ذهنی هنرمندان است

فرهنگی: هنر دینی از بدو تاریخ تاکنون وجود داشته و کسی نمی تواند ادعای احیای دوباره آن را داشته باشد. غلامحسین نامی نقاش و هنرمند مطرح معاصر به خبرنگار تجسمی شبستان گفت: همواره هنرمند در بخش خلاقیت هنری خود در یک بخش که توجه به ذات باریتعالی، دین، آسمان و ماورالطبیعه است نیز به خلق اثر می پردازد و این تعریف هنر دینی از دیدگاه من است. وی در ادامه در مورد اقتصاد هنر اظهار کرد: اقتصاد هنر دیگر در زمانه ما جزو جدایی ناپذیر هنر است و حتی برخی اوقات یکی از فعالیت های هنرمند است زیرا نقاش کارکرده و اثر خلق می کند تا امورات زندگی خود را بگذراند.
نامی فروش آثار هنری را نوعی برقراری ارتباط دانست:"فروش آثار رابطه برقرار کردن بین هنرمند و خریدار است". برخلاف دیگر محصولات که بعد از خریداری شدن کهنه شده و ارزش آنها پایین می آید یک اثر هنری و نقاشی بهره افزوده دارد پس یکی از بهترین تجارت ها می تواند هنر باشد. وی عموم مسئولان جامعه را فاقد درک واقعی از هنر خواند و گفت: نه جامعه ما درک درستی از هنر و هنرمند دارد و نه مسئولان ما که دلیل این گفته من همان بازگرداندن طرح اکسپو است.
این نقاش مطرح بازگشت لایحه طرح اکسپو را نامناسب برشمرد: چند سال پیش لایحه ای به مجلس رفت که وزارت ارشاد وقت پیشنهاد داده بود که وزارتخانه های کشور نیم درصد از بودجه سالیانه خود را برای خرید آثار هنری هزینه کنند تا هم سطح خشن اداری حاکم بر آنها تلطیف گردد و هم سطح سلیقه و دانش بصری هنری کارمندان بالا برود که براساس تحقیقات نشان داده شده این کار راندمان کاری کارمندان را بالا می برد. وی همچنین بیان کرد: تصویب نکردن این لایحه توسط دولت و مجلس به صورت غیرمستقیم به جامعه هنری می گوید که برای شما ارزشی قائل نیستیم و شما را قبول نداریم در حالی که در تمام دنیا و در طول تاریخ همه فعالیت ها وقتی با هنر آمیخته شود ارزش پیدا می کند.

Design by K. Nami | 2010